Historie - současnost

       Elektronické ochrany Emotron EL-FI jsme na český trh začali dodávat v roce 1997. Podnět k tomu dal rychle se rozvíjející obchod s kapalným propan butanem. V té době jsme projektovali velké množství úložišť,  překladišť, plníren a čerpacích stanic LPG. V těchto provozech je povinnost chránit čerpadla před chodem nasucho. Tehdy používané kapacitní sondy byly velmi poruchové. Při instalaci dovezené kontejnerové čerpací stanice LPG jsme se seznámili s přístrojem EL-FI/PM.
      
       Po návštěvě výrobce ve švédském Helsingborgu a po schválení ESČ jsme na český trh uvedli osm typů přístrojů z tehdy dvanácti vyráběných.

       V roce 1998 byla na trh uvedena nová univerzální digitální ochrana EL-FI/ DLM. Tehdy došlo k prvnímu snížení počtu druhů vyráběných ochran, neboť je tato nová plně nahrazovala.

V roce 2001 byl na trh uveden přístroj Emotron DCM, který nahradil EL-FI/P2 určený k ochraně a řízení kalových čerpadel.

       V roce 2002 nahradil ochranu EL-FI/DLM nový zdokonalený přístroj Emotron M20 a jeho zjednodušená verze Emotron M10. Ochrana Emotron M20 se stala celosvětově velmi oblíbenou a hojně instalovanou. To vedlo k tomu, že byla v roce 2008 ukončena výroba ochran EL-FI/PM a EL-FI/FM.

       Dalšíí významnou změnou je přechod samotné firmy Emotron pod společnost CG.  Nový název nově vzniklé pobočky společnosti CG ve Švédsku je od začátku roku 2012 CG Drives & Automation.

       V roce 2018 byla ukončena výroba ochrany Emotron M10. Z nabídky byla pro malý zájem vytlačena oblíbenou ochranou M20.

       V roce 2019 byla ukončena výroba ochrany Emotron DCM. Od roku 2020 se výrobce zaměřuje pouze na velmi používanou ochranu Emotron M20.