Emotron M20

M20 je univerzální ochrana určená ke hlídání maximálního  a minimálního výkonu jakéhokoliv stroje poháněného asynchronním elektromotorem s možností automatického nastavení výkonových hranic zatížení stroje a LCD displejem.

Tato ochrana pracuje tak, že pomocí unikátní metody patentované firmou EMOTRON AB měří skutečný činný výkon na hřídeli motoru

Výstupem ochrany  jsou bezpotenciálové kontakty dvou relé a analogový signál.


Výstupní relé je možné naprogramovat třemi rozdílnými způsoby: 

  • aby signalizovala přetížení stroje a upozorňovala na blížící se překročení nastavené max. meze výkonu nebo aby signalizovala nedostatečné zatížení a upozorňovala na blížící se překročení nastavené min. meze výkonu nebo aby oba uvedené stavy signalizovala současně  s tím, že určení zda jde o přetížení či nedostatečné zatížení je možné odečíst na displeji přístroje (jedno relé signalizuje upozornění, druhé překročení meze)
  • aby signalizovala přetížení nebo nedostatečné zatížení odděleně bez upozornění (jedno relé signalizuje přetížení, druhé nedostatečné zatížení)
  • aby při přetížení ochrana stroj zastavila a provedla až 5x reverzaci. Reverzace může přetížené zařízení uvolnit. Pokud se to nepodaří, je stroj odstaven z provozu a čeká na zásah obsluhy. Pokud dojde k přetížení při reverzaci, je stroj okamžitě odstaven. (jedno relé slouží pro pohyb stroje vpřed, druhé pro reverzaci)i 

Upozornění na překročení nastavených mezí pomáhá vyhnout se zbytečným odstávkám, neboť obsluha nebo související zařízení může na signál reagovat a chráněnému stroji obnovit podmínky pro normální provoz. 

Výstupní analogový signál je možné vybrat z těchto možností: 0 - 20mA, 4 - 20mA, 20 - 0mA a 20 - 4mA. Velkou předností je možnost využít celou šíři analogového signálu pouze pro určitý rozsah zatížení. To znamená, pohybuje-li se zatížení stroje např. v rozsahu 60 - 80% jmenovitého výkonu motoru, je možné pro tento rozsah využít celou šíři analogového signálu. Získá se tak velice přesná informace o momentálním zatížení stroje, kterou je možné dále použít.

Aby přístroj nereagoval na krátkodobé provozní změny zatížení, je možné nastavit zpoždění výstupních relé při rozběhu 1s - 999s a při provozu od 0,1s do 500s s tím, že zpoždění při přetížení a nedostatečném zatížení je možné nastavit rozdílně. Na LCD displeji je možné odečítat, mimo okamžitého výkonu v kW nebo HP nebo %Pn motoru, také aktuální fázový proud a vstupní napětí. Analogový signál z přístroje je možné zavést do řídících systémů či regulátorů a ovládat tak podle zatížení chráněného stroje zařízení související (např. podávací dopravníky).

Hlavní předností použití těchto ochran je (stejně jako u ostatních typů) to, že nejsou potřeba žádná vnější čidla a přívodní kabely k nim. To se uplatní např. při ochraně strojů a zařízení umístěných ve složitých prostředích nebo na vzdálených či nedostupných místech. Vzhledem k tomu, že na displeji přístroje je zobrazen aktuální výkon, může mít obsluha okamžitou kontrolu nad daným zařízením.

Přístroje je možné použít u strojů poháněných jak třífázovým tak i jednofázovým motorem. Jejich nedílnou součástí jsou proudové transformátory CTM, které umožňují snímat elektrické veličiny motoru do hodnoty jeho jmenovitého proudu 10A, 25A, 50A a 100A. U motoru s jmenovitým proudem nad 100A se použije trafo do 10A a ještě jeden běžný proudový transformátor.

Návod ke stažení