Výroba byla ukončena v roce 2018.

Emotron M10

M10 je univerzální ochrana určená pro jednodušší aplikace, kde by použití M20 bylo zbytečně drahé. Výstupem přístroje je pouze bezpotenciálový přepínací kontakt relé. Snímání činného výkonu na hřídeli motoru je ale stejné jako u M20.

Přístroj umožňuje chránit stroj před přetížením nebo odlehčením. Sejmutí aktuálního výkonu se provádí automaticky funkcí Auto Set. Nastavení všech veličin je dvěma tlačítky pomocí řady osmi LED diod.

Zpoždění při rozběhu je možné nastavit v rozsahu 1-64s nebo 0,1-6,4s u verze FR a zpoždění výstupního relé 0,05-64s nebo 0,05-6,4s u verze FR. Přístroj je možné použít u zařízení poháněných třífázovým i jednofázovým motorem, ale pouze do hodnoty jmenovitého proudu motoru 50A. Jejich nedílnou součástí jsou proudové transformátory CTM, které umožňují snímat elektrické veličiny motoru do hodnoty jeho jmenovitého proudu 10A, 25A a 50A.