Emotron DCM

DCM je speciální ochrana určená pro řízení a hlídání ponorných kalových čerpadel. Snímanou veličinou je zde příkon motoru. Přístroj umožňuje jedno či dvoučerpadlový systém s ochranou před chodem nasucho.

Nastavování hlídače se provádí při čerpání či srkání čerpadla pouze jedním tlačítkem automaticky. Pokud čerpadlo začne srkat, ochrana jej v nastaveném čase vypne.

Dobu srkání je možné nastavit  v rozmezí  1 - 90s. Po určitém čase, zapnutím na zadaný čas, který je možné nastavit v rozmezí 1 - 170s, ochrana otestuje, zda přitekla další kapalina. V případě, že ne, prodlouží dobu klidu, která tak může být mezi jednotlivými spuštěními až 720min. Poměr doby čerpání/klid je tak automaticky řízen množstvím přitékané kapaliny.

V případech, kdy je nutné zajistit, aby čerpaná jímka nepřetekla, umožňuje přístroj připojení zajišťovacího hladinového spínače, který čerpadlo spustí okamžitě bez ohledu na právě probíhající cyklus.

Na LCD displeji je zobrazována doba čerpání či doba, která zbývá do dalšího spuštění čerpadla. Přístroj registruje celkovou dobu čerpání či nečinnosti a počet sepnutí od ručního vynulování. Na displeji je možné odečíst výkon jako % měřícího rozsahu a napětí sítě.

Další funkcí je ochrana motorů čerpadel před fázovou asymetrií a kontrola sledu fází, což se využívá především u mobilních zařízení. Do přístrojů je možné také zapojit tepelná čidla či tepelná relé elektromotorů. Výstupem jsou bezpotenciálové kontakty poplachového a operačního relé.

U dvoučerpadlového systému umožňuje střídání čerpadel. V případě poruchy jednoho z čerpadel přístroje spustí signalizaci a čerpání přebírá nepoškozené čerpadlo.

Použití těchto hlídačů přináší prodloužení životnosti čerpadel a úsporu energie. Je samozřejmostí, že odpadne instalace různých hladinových spínačů, mnohdy složitě umístěných a z důvodu agresivity prostředí, např. ve fekálních jímkách, vyžadujících neustálou údržbu.

Přístroj je možné použít pouze u čerpadel poháněných třífázovým motorem. Jejich nedílnou součástí jsou proudové transformátory CTM, které umožňují snímat elektrické veličiny motoru do hodnoty jeho jmenovitého proudu 10A, 25A, 50A a 100A. U motoru s jmenovitým proudem nad 100A se použije trafo do 10A a ještě jeden běžný proudový transformátor.

Návod ke stažení