Transformátory CTM

jsou nedílnou součástí ochran Emotron.
 
Slouží k měření odebíraného proudu elektromotorem. Vždy jimi prochází napájecí vodič motoru stroje, který je připojený na stejnou fázi jako je připojena svorka L1 příslušné ochrany.

Konstrukce transformátorů je průvleková, takže odpadají svorky primárního vinutí.

Při instalaci je nutné dbát na to, aby transformátory měřily pouze proud odebíraný poháněcím elektromotorem. U rozběhu hvězda - trojúhelník je nutné měřit celkový odebíraný proud, tedy je nutné transformátor navléknout na vodič, který vede od jištění do hlavního stykače.

Při individuální kompenzaci je nutné transformátor instalovat tak, aby snímal pouze proud elektromotoru. Napojení kompenzace musí být před transformátorem  a v žádném případě jím nesmí procházet. 

Upozornění! K ochranám Emotron není možné připojit jiné proudové transformátory než CTM. Transformátory CTM mají maximální sekundární proud 55mA!